ასაკობრივი შეზღუდვა

animetv.ge-ზე განთავსებულ ყოველ ანიმეს მითითებული აქვს ასაკობრივი შეზღუდვა, რომელიც კონკრეტულ ანიმეზე აწესებს მინიმალურ დასაშვებ ზღვარს.

საიტზე განთავსებული არცერთი ანიმე არ შეიცავს პორნოგრაფიას.

ასაკობრივი ზღვარი წესდება ანიმეს შინაარსიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს უმცროსი ასაკისთვის არამისაღებ შინაარს, ხუმრობებს, სცენებს, რომელიც არ არის პორნოგრაფიული, მაგრამ არის ფსიქოლოგიური და შესაბამისად შესაძლებელია უარყოფითი გავლენა მოახდინოს მცირეწლოვანზე.

საკითხავი ლიტერატურის და კინო-ფილმების მსგავსად ანიმეც ჟანრებადაა დაყოფილი და მხოლოდ იმიტომ, რომ ნახატია არანაირად არ გულისხმობს იმას რომ ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი, ცალკე არის საბავშვო ანიმეები, მთელი ოჯახისთვის და უფროსებისთვის.

რეკომენდაცია მშობლებისთვის (აღმზრდელებისთვის): სავალდებულო, ცხოვრებისეული მოვალეობაა და კიდევ უფრო მეტი, საკუთარ შვილთან დროის გატარება, ანიმე, ფილმი თუ საკითხავი ლიტერატურა, ყოველი მშობელი ვალდებულია გაეცნოს შვილის ინტერესებს, დაუთმოს დრო და შეისწავლოს თუ რა მოწონს მის შვილს, იქნება ეს ანიმე, არქეოლოგია თუ წრეში ბურთი.